Bepillantás a főúri pompa kulisszái közé - Esterházy kastély, Eisenstadt

Eisenstadt (magyar nevén Kismarton) a napos Burgenland fővárosa. Az Esterházy család és Haydn városa. Főúri pompa, kellemes parkok, különleges templomok, fülbemászó zenék, rengeteg virág, rendezett belváros, tisztaság és egy csomó látnivaló.

De a legfőbb látnivaló az Esterházy család pompás kastélya a város központjában. A "kastély fénypontjai" kiállítás pedig betekintést ad az Esterházy hercegek és hercegnők főúri világába. Kicsit visszarepít az időben, és a szobákban álmodozhatunk kedvünkre. :)

A karizmatikus Esterházy hercegek évszázadokon át alakították Európa történelmét. Hercegi cím birtokosaként, diplomataként és hadvezérként szereztek dicsőséget maguknak és hazájuknak egyaránt.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Hol található? Ausztriában, Burgenland tartományban, Soprontól 22 km távolságra. Térképen ITT.

Az eisenstadti Ausztria egyik legszebb barokk kastélya, amely napjainkban múzeumnak, kutatási központnak, az Esterházy család egyedülálló magángyűjteményének és kulturális rendezvényeknek ad otthont. Adjuk hát át magunkat a hely varázsának, amely számos történelmi esemény helyszínéül szolgált, és ahol egykoron Nelson admirális Haydn zenéjét hallgatta.

Az Esterházy hercegek gyűjtőszenvedélyüknek köszönhetően legendás kincseket és ritkaságokat hagytak az utókorra. A kastély nemcsak Eisenstadt, hanem egész Burgenland legjelentősebb kulturális emlékhelye és turisztikai célpontja.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A kastély helyén már a 13. században állt egy vár, amit később átépítettek és kibővítettek. Előbb a Kanizsai család, majd az Esterházy család tulajdonába került az itteni birtok. 1663 és 72 között Esterházy Pál építtette át a várat, mert nem felelt meg a főúri lakhelyről alkotott elképzeléseinek.

A kastély elején helyezték el a magyar vezéreket ábrázoló mellszobrokat, amelyek között középen Esterházy Miklós nádor és Esterházy Pál mellszobra található. A homlokzaton 16 magyar vezér látható: Zoltán, Vérbulcsú, Géza, Szabolcs, Örs, Lehel, Kund, Gyula, Árpád, Álmos, Béla, Buda, Attila, Keme, Kadocsa és Keve.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A kastély külső oldala a 19. században kapta mai egységesen sárga színét, belül viszont a szürke különböző árnyalatai láthatóak.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A gazdag stukkódíszítést a felső-itáliai Andrea Bertinalli mester készítette. Többek között tőle származnak a főhomlokzat, valamit az udvari homlokzat pár­kány­zata alatt és a kastélyudvar pilasztereinek talpazatán található torz­fej­stuk­kók is.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A barokk korban népszerű torzfejstukkódíszekről számos legenda kering. Az egyik szerint a rossz szándékú és önző udvari tisztviselők visszatartották a stuk­kókészítőket megillető munkadíjat, és azt saját szórakozásukra költötték. A ke­resetüktől megfosztott művészek pedig bosszúból e tisztviselők – grimasztól eltor­zult – arcait örökítették meg.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Az igazság azonban az, hogy már a gótikában is megjelentek az épületeken, a vízköpőkön a bajelhárító szörnyek, torzlények és sár­kánygyíkok, de a barokk korban különösen kedvelt stukkódíszek között is ta­lá­lunk ilyen torzfejeket. (Azért vannak köztük szimpatikusak is.) :)

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A kastélyt mély vizesárok vette körül, melynek külső bélésfalainak vastagsága akár a négy métert is elérte. Az egyetlen bejárat a kas­tély­ud­var­ba vezető felvonóhíd volt.

A kastély elkészülte után nem sokkal már felújításokat végeztek, majd egy na­gyobb építési munkálat során mindkét lépcsőház felújításra került, amelyek így a 18. század közepére elnyerték mai formájukat.

Esterházy Antal herceg rövid kormányzása alatt (1790-1794) említésre méltó épít­ményt emeltetett: a hercegi istálló- és főőrségi épületet. Az épület a kas­téllyal szemben található, és két különálló szimmetrikus szárnyból áll, amelynek hom­lokzatát egy hatalmas toszkán oszlopsor alkotja. A bal oldali keleti szárny­ban kerültek kialakításra a hátas- és hámos-lovak istállói, ahol a lovak márványitatókból ihattak, valamint a szekérvár. A jobb oldali szárny adott otthont a hercegi gránátos főőrségnek.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Ezt követően betemették kastélyárkot, amelyet már régen nem töltöttek fel víz­zel, és megépítették az így alacsonyabbra került kastélytérre vezető lépcső­rend­szert is.

A kastély számára II. Miklós, Esterházy Antal fia idejében jött el a második fénykor. Rezidenciája klasszicista stílusban történő át­é­pí­té­sé­hez és kibővítéséhez sikerül megnyernie a francia Charles Moreau építészt, aki a for­radalmi klasszicizmus egyik legismertebb képviselője volt. Moreau a keleti és a nyugati oldalhoz egy-egy három­e­me­le­tes oszlopcsarnokos épületet tervezett. A keleti épület a színháznak és az ope­rá­nak, a nyugati bővítés pedig az Esterházyak képtárának adott volna helyet. A ter­vezett hozzáépítésekkel a kastélyfront hossza háromszorosára növekedett vol­na. A kastély kert felőli oldalának átépítése 1803-ban kezdődött Ehmann hercegi épí­tész vezetésével. A park felőli két tornyot részben lebontották, majd újra fel­húz­ták, ezután mind a négy torony egységes alacsony sátortetőt kapott. Moreau hatalmas, húsz korinthoszi oszlopon nyugvó tetővel fedett bejáratot épített, amelyhez mindkét oldalon egy tágas felhajtó csat­la­kozott.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

1809-ben azonban a Moreau által elképzelt projekt munkálatait le kellett állítani, mi­vel a franciák elfoglalták Kismartont. A herceg napóleoni háborúk során ke­let­kezett nagy adósságai, valamint a tömérdek pénzt felemésztő életvitele miatt a kas­tély további átépítésére nem nyílt lehetőség. A jelenlegi épület ezért csak töredékében tükrözi az eredeti grandiózus terveket. A kiállításon meg­te­kint­hetőek a látványtervek, bemutatják milyen lett volna a kastély, ha befejezik az építkezést.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Az 1945. év gyökeres változást hoz a kastély rendeltetését illetően. A II. világháború utáni megszállás időszakában ugyanis az elkövetkező 10 évre a kastély épületében kapott helyet a burgenlandi tartományi kormány hivatala, majd ké­sőbb a tartományi bíróság is. A burgenlandi tartományi kormány a történelmi épület fontosabb részeit 1969-ben ismét bérbe vette.

A kastély 2010. január 1-én 40 év után került vissza az Esterházy családhoz, ekkor az Esterházy Magánalapítvány kulturális központjává és kiemelt rendez­vény­hely­szí­névé vált. A fény­ű­ző­en berendezett pompás termekben valósággal megelevenedik a hercegi múlt és az Esterházyak udvari élete. A kastély még ma is a kulturális élet cent­ru­má­nak számít: az épület különböző ünnepségek és társadalmi események pazar szín­helye.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Az Esterházy-kastély a századok során nemcsak reprezentatív szerepet töltött be, ill. nemcsak a legfelsőbb társadalmi osztályok lenyűgöző ünnepségeinek színtere és illusztris vendégek szálláshelye volt, hanem elsősorban az Esterházy hercegnék életének színhelyéül szolgált. A kastély idegenvezetője a "Hercegnői lakosztályok" kiállításán három hölgy életét, életének színterét mutatja be.

A három hercegnő:

 • Maria Josefa Hermenegilda született Liechtensteni hercegnő, II. Esterházy Miklós felesége, Joseph Haydn lelkes támogatója,
 • Maria Theresia született Thurn und Taxis hercegnő, III. Esterházy Pál Antal felesége, a bécsi kongresszus alkalmából összegyűjt előkelő társaság által ünnepelt szépség, és
 • Lady Sarah Frederica született Child-Villiers, III. Esterházy Miklós felesége

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Portrék, naplórészletek, személyes levelezések, gazdasági iratok és kortársak beszámolói szolgálnak forrásul ahhoz, hogy ezek az úrnők a kiállítás erejéig kiléphessenek férjeik árnyékából. Megismerhetjük milyen életútra voltak hivatottak, hogyan illeszkedtek be a reprezentáció és a politikai szerepek szövevényébe, melyek voltak személyiségük jellegzetes vonásai, hogyan alakultak mindennapjaik, ünnepeik, és családi életük.

Közben a kastély szebbnél szebb helyiségeit ismerhetjük meg.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Az Esterházy-kastély nyugati szárnyának termei a mindenkori hercegnő lakosztályait képezték.

Az Esterházy Magánalapítvány gyűjteményéből származó egyes XIX. századi antik bútorokat első ízben állították ki a lakosztályokban, hogy azok hozzájárulhassanak a  hercegnék életének méltó bemutatásához.

A hercegnői lakosztályok közelében található félemelet szintén először került megnyitásra a látogatók előtt. Itt a főurakat és úrhölgyeket kiszolgáló társalkodónők és szolgák életterébe pillanthatunk be.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Ezek a bútorok természetesen nem olyan díszesek és különlegesek, mint az alsó szinten láthatóak, de az intarziás parketta és a tapéta itt is a kastély pompáját mutatja.

Az Esterházy család a cselédjeit taníttatta, képezte, szolgálatuk után nyugdíjat is kaptak és a gyermekeikből nevelték ki az utánpótlást.

A félemelet egy gyönyörű vas csigalépcsőn keresztül is megközelíthető.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A vezetett túra pedig a kastély csodálatos kápolnájában ér véget, ahol még Haydn zenéjét is meghallgathatjuk.

A régi vár nyugati szárnyában még a kastély nagy átépítése előtt átalakítottak kápolna céljára egy termet, amelyet az esztergomi érsek 1660-ban szentelt fel.

A barokk átépítés során a belső tér elnyerte azt az előkelő barokk díszítést, amelyet mind a mai napig megőrzött. Az emeleti páholysorok a hercegi család tagjai, a földszint pedig az alkalmazottak és a nép számára voltak fenntartva.

A jobb mellékoltár Szent Konstantin mártír, a kereszténységre áttért római legionárius ereklyéjét rejti. A relikviát XI. Ince pápa ajándékozta I. Esterházy Pál hercegnek köszönete és elismerése jeléül a török ellen vívott harcban való érdemeiért.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Az átépített kastélykápolna új orgonát is kapott, melynek készítésével I. Esterházy Pál a bécsi Daniel Bauer orgonakészítőt bízta meg. Az új orgona egy „finom kidolgozású, három szoborral díszített hangszer” lett, amely a kórus teljes hátsó falát elfoglalta. A jelenleg a kápolnában található orgona egy – Joseph Haydn idejéből származó – eredeti hangszer, amelyet a XIX. század első negyedében készítettek, és a klasszicizmus korának legfontosabb és legreprezentatívabb osztrák orgonájaként tartanak számon.

A kastély másik felében pedig "Az Esterházy-kastély fénypontjai" kiállítás látható. A kiállítás egyedülálló módon mutatja be a kastély gyűjteményeiből származó különleges tárgyakat, és érzékletes módon enged betekintést a hercegi család életmódjába.

Itt a belépés előtt audio guide-t kérhetünk, amiről érdekes és részletes leírásokat hallgathatunk a termekről és lakóikról egyaránt.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Az Esterházy-kastély termeiben az építészettörténet, és az Esterházy hercegek életének három évszázada követhető nyomon. A kastély keleti szárnyában lévő hercegi gyűjtemény – nagyközönség számára eddig be nem mutatott – válogatott kincseket vonultat fel.

A XVIII. században egyre szorosabbá váló távol-keleti kereskedelmi kapcsolatok hatására az Esterházyak – mint csaknem mindegyik más európai nemesi család tagjai is – élénk érdeklődést mutattak a kínai divat iránt. II. Antal ezért elrendelte egy kis kínai szalon berendezését. A színezett papírtapétákat eredeti kínai fametszetek alapján készítették, és a mintákat virágmotívumos girland-, valamint madár- és pillangóábrázolásokkal egészítették ki. A három visszatérő motívum (petárdák kilövése, tücsökviadal, lótuszvirágcsokor) a kínai polgári családok újévi szokásait eleveníti meg. 

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Fő attrakciónak számítanak többek között a frankenthali manufaktúrában készült porcelánok, a bécsi Würth cég által készített ezüst étkészlet, mely az empire korból fennmaradt legnagyobb ezüstkészlet a világon, és a szintén empire stílusú ingaóra a hozzátartozó két gyertyatartóval.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A kismartoni kastély vendégei között számtalan ismert, történelmi sze­mé­lyi­sé­get tartanak számon. Zsigmond király 1392-ben, I. Lipót 1618-ban, Mária Terézia 1742-ben járt itt. Nelson admirális 1800-ban volt a kastély vendége. Beethoven 1807 szeptemberében az általa komponált C-dúr mise bemutatója miatt tartózkodott itt. Ferenc Károly főherceg 1819-ben, fia I. Ferenc József csá­szár pedig 1881-ben volt a kastély vendége.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A Haydn Terem az Esterházy-kastély büszkesége, amely méretében és be­ren­de­zé­sében az Esterházy hercegek politikai, gazdasági és kulturális jelentőségét tük­rözi. Mára a világ legszebb és akusztikailag legjobb koncerttermei között tartják szá­mon. A terem névadója a híres zeneszerző Joseph Haydn, aki majd­nem 40 évig állt az Esterházyak szolgálatában, és sok művét Kismartonban kom­ponálta.

A Haydn Termet I. Esterházy Pál idejében az Itáliából származó építész, Carlo Martino Carlone tervei alapján építették meg. A terem az északi szárny nagy részét elfoglalja, és három emelet magas.

A terem kiváló akusztikájának köszönhetően évente több mint 100 koncert helyszínéül szolgál. A gyakori, részben napközben tartott koncertek miatt a Haydn Terem látogatása korlátozott, csak a zenei rendezvények idején kívül látogatható.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Az utolsó hercegné Esterházy Melinda (született: Ottrubay Melinda) balett-táncosnő volt. 1933-ban került a Budapesti Operaház balettkarába, majd 1937-től magántáncos, 1942-től első magántáncos volt. Karrierjének csúcsán ismerkedett meg V. Esterházy Pál herceggel, akihez 1946-ban hozzáment feleségül és feladta balett-táncosi pályáját.

A kiállításon bemutatják Esterházy Melinda táncosnői múltját, életét is.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Férje, V. Pál, az utolsó Esterházy herceg 1989-ben bekövetkezett halála után a hercegné a legbizalmasabb tanácsadói segítségével alaposan fontolóra vette, hogyan lehetne megőrizni a utókor, és így Ausztria és Közép-Európa számára ezt a jelentős örökséget. 1994-ben megalapították az első központi magánalapítványt.

Esterházy Melindának és testvérének, Ottrubay Józsefnek kitűzött célja volt, olyan struktúrát létrehozni, melynek segítségével a jövőben lendületesen növekvő gazdasági vállalatok jönnek létre. Olyan vállalatok, amelyek hosszútávon és tartósan képesek megbirkózni a nagy műemléképületek (Fraknó vára, Lackenbach-i és Eisenstadt-i kastély) és számos további történelmi tárgy, valamint majorudvarok, régi lakóházak, kulturális színterek (úgymint a Szentmargitbányai Kőfejtő) és sokminden más fenntartásának hatalmas anyagi terhével. Az alapítványok másik fontos célja a jelentős gyűjtemény, melynek egy része érintetlenül hevert a kastélyok padlásán, tudományos feldolgozása, restaurálása és attraktív kiállítások keretében a közönség elé tárása.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Fontos tudni, hogy az alapítványok fennállásuk óta több mint 50 millió eurót ruháztak be a történelmi műemlékek és a gyűjtemények megőrzésébe és az adott célnak megfelelő átalakításába. Alig van még egy olyan magántulajdonú vállalat Ausztriában, amely tulajdonképpen állami támogatás nélkül ilyen jelentős mértékű befektetéseket hajtott volna végre értékes kulturális javak fenntartása céljából.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A hercegné és az alapítványok által az utóbbi tíz évben a kiemelkedő műemléki épületek és jelentős gyűjtemények gondozása érdekében tett hatalmas erőfeszítések jól bizonyítják a család és a régió történelmével való szoros kapcsolatot. Nincs még egy olyan nemesi dinasztia Ausztriában, amelynek története és kulturális javai szélesebb körben és vonzóbb módon lennének elérhetők az Ausztriából és külföldről érkezők számára.

Az Esterházy-alapítványok jelenleg évente összesen több mint 400.000 látogatót fogadnak, így fontos turisztikai vonzerőt jelentenek Burgenlandban.

Nemrég új időszakos kiállítás is nyílt a kastélyban, mely az utolsó hercegi pár életét mutatja be 5 felvonásban.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A Melinda hercegnéről (1920 – 2014) készült kiállítás egy rendkívüli asszony életét mutatja be a látogatóknak, akik nemcsak operaházi környezetben ismerhetik meg Esterházy Melindát közvetlen közelről, hanem magánemberként is. Magasra ívelő karrierjének fontos eseményei, valamint színpadi léttől független életének boldog és szomorú pillanatai elevenednek meg. Nem mesehős, hanem olyan személyiség karakteres képe bontakozik ki, aki egyre sokrétűbbé válik a rá mért feladatok révén.

Izgalmas felfedezések várják a látogatókat a kastély 500 éves pincéjében, itt található ugyanis Ausztria legrégebbi bormúzeuma. 1666-ban a kastély pincéjében már 280 ezer liter bort tudtak tárolni és a kastélyban szolgálóknak, köztük Haydn-nak is borban adták ki a fizetséget.

A kastély ódon pinceboltozatai biztosítanak helyet Ausztria legnagyobb bormúzeumának. A tekintélyes gyűjteményben több mint 700 lebilincselően érdekes kiállítási tárgy látható, amelyek segítségével történelmi és kultúrtörténeti áttekintést kaphatunk a nagy hagyományokra visszatekintő burgenlandi szőlőművelésről. Többek között Burgenland legnagyobb – eredetiben fennmaradt – boroshordója, illetve legrégebbi bálványos szőlőprése is megtekinthető.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A Haydn-explosiv kiállítás keretében multimédiás tájékoztatók, projekciós installációk és Haydn zeneműveinek meghallgatásával valamint a nagyszerű kiállítási tárgyak megtekintésének segítségével megismerhetjük Haydn életét az eisenstadti kezdetektől a londoni hírnevén át egészen időskori alkotásaiig. Láthatjuk a mester magánjellegű és szakmai kéziratait és eredeti hangszereket, mint például patronálójának, Maria Josepha Hermenegilda hercegnőnek a kalapácszongoráját is.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Haydn egyik fő feladata abban állt, hogy operákat komponáljon, és így elégítse ki Esterházy „Fényes” Miklós herceg reprezentatív operabemutatók iránti csillapíthatatlan igényét. Haydn elsősorban az olasz vígoperák felé fordult, és a nagy költő, Carlo Goldoni librettóit zenésítette meg, hogy az Eszterházán (Fertődön) bemutatott operáknak olaszos hangulatot kölcsönözzön.

A kastély parkja egyike a 19. század legjelentősebb tájparkjainak. A majdnem 50 hektáros parkban négy tó, számos egzotikus fa és cserje található.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A parkban a Leopoldina-tó partján egy mesterségesen kialakított sziklás dombon a Leopoldina-kápolna áll. A kápolnában Antonio Canova olasz szobrász Esterházy Leopoldina hercegnőről carrarai márványból alkotott szobra áll. II. Esterházy Miklós ezzel a kápolnával őrizte szeretett lánya, Leopoldina emlékét.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A parkban továbbsétálva szép pálmaházra bukkanunk. A ma is látható Orangerie-t és még további pálmaházakat az 1800-as évek elején építették.  Az Orangerie nagyon szépen fel van újítva és ma is citrusokat és trópusi növényeket nevelnek benne.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

Meg ilyen különleges alakú bokrokat. :)

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A park délkeleti bejáratánál lévő Maschinenteich, Gépház-tó prózai nevét az eredeti rendeltetéséről kapta. Ez a kis tó az egyetlen a parkban, melynek vizét természetes forrás táplálja. Már 1750 körül a tó vizét egy úgynevezett "vízgép" igavonó állatok segítségével felpumpálta a park magasabban fekvő részeibe, ahol öntöztek vele. Később ez a vízgép nem működött már jól, ezért II. Miklós herceg 1803-ban vásárolt egy Watt-féle gőzgépet. Ehhez építették a gyönyörű, görög kereszt alaprajzú épületet, melyben a mesterséges vízeséseket működtető gőzpumpát elhelyezték. Ma itt van a városi strand, a parkfürdő bejárata.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A park legmagasabban fekvő tava az Obeliszk tó, mely a nevét az 1871-ben III. Esterházy Miklós herceg által, a 31 éves korában elhunyt felesége, Sarah Child-Villiers of Jersey emlékére emeltetett oszlopról kapta.

A magasan fekvő tavat az 1805 és 1808 között lefektetett Buchgraben-vízvezeték és a Gépház tó vize táplálta úgy, hogy az 1803-ban üzembe helyezett gőzgéppel pumpálták fel a vizet a Gépház tóból. A kis tó funkciója a víztárolás volt, innen öntözték a kert egyes részeit. Először a Pálmaház üvegházaihoz vezető vízvezetéket építették meg, majd 1817-ben az építés alatt álló vízeséshez vezetőt a Leopoldina templomnál. 1991-ben sikerült a súlyosan megrongálódott Buchgraben-vízvezetéket rendbe hozni és az Obeliszk tavat újra feltölteni vízzel.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A kastély parkja ingyenesen bejárható, a kastély kiállításaira pedig a következő belépőjegy árak vannak:

Kastélyvezetés - hercegnői lakosztályok (magyar nyelven minden nap 10:30 és 15:30 órakor, március 18-tól október 31-ig 12:30-kor is)

 • felnőtt jegy 11 Euro
 • kedvezményes és csoportos jegy 9 Euro
 • családi jegy 23 Euro

Haydn belépő (Haydn explozív és az Esterházy-kastély fénypontjai kiállítás egyéni megtekintése)

 • felnőtt jegy 11 Euro
 • kedvezményes és csoportos jegy 9 Euro
 • családi jegy 23 Euro

Bormúzeum (vezetés nélkül látogatható)

 • felnőtt jegy 7 Euro
 • kedvezményes és csoportos jegy 5 Euro
 • családi jegy 15 Euro

Esterházy Melinda kiállítás

 • felnőtt jegy 9 Euro
 • kedvezményes és csoportos jegy 7 Euro
 • családi jegy 19 Euro

Kastély-gyűjtőjegy (a kastély valamennyi kiállítására)

 • felnőtt jegy 19 Euro
 • kedvezményes és csoportos jegy 17 Euro
 • családi jegy 38 Euro

A családi kedvezményt szülők vagy nagyszülők két, legfeljebb 16 éves gyerekkel vehetik igénybe. Gyerekeknek a belépés 6 éves korig ingyenes. Csoportos kedvezmény 20 főtől jár.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A Eisenstadti Esterházy kastély általános nyitva tartása március 15-től november 14-ig minden nap 9 és 18 óra között, november 15-től március 14-ig pénteken, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9 és 17 óra között.

És ha más várak is érdekelnek benneteket, mindenképpen ajánlom az Esterházyak kincstárát, a Fraknói várat, ahol szintén nagyon klassz történelmi utazáson vehetünk részt kedves és humoros magyar idegenvezetőkkel, valamint a 14 kapun keresztül megközelíthető, karintiai Hochosterwitz várat. Egészen különleges továbbá a Liechtensteini nagyhercegi család ősi vára (Burg Liechtenstein), mely Bécs alatt található. Misztikus és boszorkányos vár várja a látogatókat Riegersburg-ban, a magyar határtól mindössze 35 km-re. És egy picit messzebb is ajánlom figyelmetekbe a középkori vámszedő helyet: Mauterndorf várát, amiből később Csipkerózsika vára lett.

És ha szeretnétek értesülni az új bejegyzésekről, kövessétek a Kiránduló facebook oldalát is.

Ausztria Burgenland Eisenstadt Esterházy kastély várak

A fotók közül néhány és az információk egy része a kastély honlapjáról, az esterhazy.at, valamint az eisenstadt-tourismus.at oldalról származik.

0 Tovább

Zene, kastély, történelmi belváros - Eisenstadt

Egy bájos kisváros a határ túloldalán Eisenstadt, a napos Burgenland fővárosa. Az Esterházy család és Haydn városa. Főúri pompa, kellemes parkok, különleges templomok, fülbemászó zenék, rengeteg virág, rendezett belváros, tisztaság és egy csomó látnivaló.

Mindenképpen érdemes egy napra kiugrani, vagy útközben beugrani, mert megéri. Mutatom, hogy miért! Hagyjuk magunkat mi is elvarázsolni Haydn városában, Kismartonban.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

(A fotó az eisenstadt-tourismus.at oldalról származik.)

Hol található? Ausztriában, Burgenland tartományban, Soprontól 22 km távolságra. Térképen ITT.

Persze a városka legfőbb látnivalója az Esterházy kastély. De én most ezt szándékosan a végére hagyom, mert általában ez kapja a legnagyobb figyelmet. Pedig sok más rejtettebb kincse, érdekes látnivalója van még a városnak.

A kastély mellett kezdődik a jórészt műemlékvédelem alatt álló történelmi belváros.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Eisenstadt, azaz Kismarton Bécstől 60 km-re, Bécsújhelytől 30 km-re, Soprontól 22 km-re, a Lajta-hegység lábánál, a Vulka völgyében fekszik. Nevét egykori templomának védőszentjéről kapta. Német neve "vasvárost" jelent, az egykori virágzó vaskereskedelmére emlékeztetve. Alig több mint 14 ezer lakosával Ausztria legkisebb tartományi fővárosa.

A sétálóutcában megannyi kirakat és kávézó csábít a nézelődésre, kikapcsolódásra. Itt található az a Pestis oszlop is, melyet 1713-ban emeltek a Szentháromság és a megkoronázott Mária tiszteletére. A talapzaton Szent Rókus, Sebestyén, Kajetán, Nepomuki Szent János és Szent Rozália látható, felettük díszes keretben a város címere.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Szintén a sétáló utcán található Eisenstadt városházája, melynek legrégebbi része a korai reneszánsz korszakból, 1560-ból származik. A város ekkor lett szabad királyi város. 1648-ban építettek át kicsit barokkos stílusban, és a vaskos tetőzet is akkor került rá.

A falon látható freskókat 1926-ban fedezték fel, de nagy valószínűséggel ezek is a korai reneszánsz korból származnak, bár később barokk stílusban átfestették őket. 1949-ben Rudolf Holzinger a régi minták alapján újrafestette és kiegészítette a freskókat.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Az allegorikus nőalakok a legfőbb erényeket jelenítik meg: a hitet, a reményt, a szeretetet, az igazságot, a bölcsességet, a bátorságot és a mértéktartást. A középső erkélytől jobbra bibliai jelenetek láthatóak.

Az épület belülről is lenyűgöző, az ülésterem reneszánsz mennyezete a 17. századból származik.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Eisenstadt területe már a római korban is lakott volt. Egykor vaslelőhely volt itt, és vaskereskedelmi központ. Írott formában először az 1264-ben Szent Márton tiszteletére szentelt kápolnájával kapcsolatban említik. 1373-ban Nagy Lajostól mezővárosi, 1388-ban Luxemburgi Zsigmondtól vásártartási jogot kapott. A területet birtokló Kanizsai család a 15. században hívta ide a ferences szerzeteseket, akik Szent János tiszteletére szentelt gótikus templomot építettek. Időközben a terület többször is gazdát cserélt (osztrák hercegek, majd a német-római császár is elfoglalta), 1622-ben kerül vissza Magyarországhoz. Ugyanebben az évben kapta meg a várost Fraknó várával együtt császári adományként Esterházy Miklós. 

A Szent Márton plébániatemplom hatalmas tornyával kiemelkedik a környék házai közül. 1495-ben készült el a főhajó. Az északi torony 1520-ban, míg a déli torony sohasem készült el. A dóm ma a város és az egyházmegye legfőbb, ugyanakkor az egyik legrégibb és legmodernebb temploma. Szinte valamennyi képzőművészeti stílus lenyomatát láthatjuk rajta.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

(A fotó az eisenstadt-tourismus.at oldalról származik.)

A templomot az 1904-es nagy felújítás idején látták el gótikus elemekkel, és a köríves ablakokat csúcsívesre cserélték, valamint üvegfestményekkel látták el őket. A presbitérium alatti kripta 1716-ból származik, melyben egészen 1962-ig temettek püspököket. A dómban található az úgynevezett "harmadik kismartoni kegykép", a Fájdalmas anya, mely a Mária kápolnában látható. 

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A Haydn Gasse-n található ferences templomot és kolostort még Kanizsai János, egri püspök alapította 1386-ban. Bár 1529-ben a törökök elpusztították, 1629-ben Esterházy Miklós gróf újjáépíttette. 1630-ban szentelték fel Szent Mihály tiszteletére és adták át a már 1625-ben megalakult ferences rendnek. A templom belsejében szép reneszánsz oltárok találhatók olasz mesterektől és a karzaton az egyik 18. századi Haydn orgona is megcsodálható. Az oldalkápolna ékessége egy kegykép, mely a híres Fekete Madonna másolata. Egy ferences szerzetes hozta magával Itáliából, és mivel a korabeli beszámolók szerint több csodálatos esemény is történt a "második kismartoni kegykép"-nek nevezett festmény előtt, a templom zarándokhely lett.

Ebben az utcában található Haydn egykori lakóháza is. Joseph Haydn 1766-ban lett az Esterházy család udvari zenekarának vezetője, akkor vásárolta ezt a barokk házat. A zeneszerző által 12 évig használt házban ma múzeum működik.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A Haydn-ház nyiva tartása általában március közepétől május 31-ig keddtől szombatig 9 és 17 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 10 és 17 óra között. Június 1-től november közepéig hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 10 és 17 óra között. Télen zárva.

Belépő jegy árak (2016.) felnőtt 5 Euro, diák és nyugdíjas 4,50 Euro, családi jegy (szülők vagy nagyszülők és 14 év alatti gyerekek) 11 Euro. Van továbbá egy kombinált belépő a Burgenlandi Tartományi Múzeummal, az 8,50 Euro.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A Haydn-Gasse házai mögött már a kastély parkja húzódik, ahol érdemes egy kellemes sétát tenni. A gyerekeket klassz játszótér is várja.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A kastély parkja egyike a 19. század legjelentősebb tájparkjainak. A majdnem 50 hektáros parkban négy tó, számos egzotikus fa és cserje található.

A délkeleti bejáratnál lévő Gépház-tó prózai nevét az eredeti rendeltetéséről kapta. Ez a kis tó az egyetlen a parkban, melynek vizét természetes forrás táplálja. Már 1750 körül a tó vizét egy úgynevezett "vízgép" igavonó állatok segítségével felpumpálta a park magasabban fekvő részeibe, ahol öntöztek vele. Később ez a vízgép nem működött már jól, ezért II. Miklós herceg 1803-ban vásárolt egy Watt-féle gőzgépet. Ehhez építették a gyönyörű, görög kereszt alaprajzú épületet, melyben a mesterséges vízeséseket működtető gőzpumpát elhelyezték. Ma itt van a városi strand, a parkfürdő bejárata.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A parkban továbbsétálva szép pálmaházra bukkanunk. A ma is látható Orangerie-t és még további pálmaházakat az 1800-as évek elején építették. Akkor Európa egyik legjelentősebb építménye volt ez a gazdag növénygyűjteménye, a nagysága, sokrétűsége és a melegházak nagy száma miatt. Sajnos a második világháborúban súlyosan megsérült, illetve a melegházak egy részét a világháború után már nem használták, ezért ezeket lebontották. Azonban a megmaradt Orangerie nagyon szépen fel van újítva és ma is citrusokat és trópusi növényeket nevelnek benne.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A park egy másik tavának partján egy kis kápolna áll. A kastélypark művészileg legjelentősebb alkotása a Leopoldina-kápolna, melyet egy mesterségesen kialakított sziklás dombra emeletek. A mellette lévő hasadékból vízesés tör elő, melynek vize a Leopoldina-tóba ömlik. A kápolnában Antonio Canova olasz szobrász Esterházy Leopoldina hercegnőről carrarai márványból alkotott szobra áll. II. Esterházy Miklós ezzel a kápolnával őrizte szeretett lánya, Leopoldina emlékét.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A park túlsó végén visszatérve a városba Liszt Ferenc szobrát láthatjuk egy kis téren. Liszt Burgenlandban, Doborjánban (ma Raiding) született, apja az Esterházy család intézője volt. A szobrot Liszt 125. születésnapjára állítatták 1936-ban. A szobrot Járay A. készítette fehér márványból.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A kastélytól a másik irányba indulva először a kórháztemplom kerül utunkba. Az Irgalmasok Kórháza épületegyüttesének részét képező templomot 1739-ben Esterházy Antal herceg építtette. A főoltár 1768-ból származik és a templomban található az úgynevezett Haydn orgonák egyike is.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Mindenképpen említést érdemel az Eisenstadt-ban található Burgenlandi Tartományi Múzeum, melynek állandó kiállítása a burgenlandi történelem, kultúra és identitás számos kincsét bemutatja. A természeti értékektől (geológia, biológia), az emberi tevékenységen keresztül (archeológia, művészet, történelem, néprajz) kínál a tárlat átfogó képet a tartomány fejlődéséről és sajátosságairól.

A múzeum nyitva tartása általában 9 és 17 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 10 és 17 óra között. Január elejétől május 31-ig a hétfő szünnap, november végétől karácsonyig csak hétköznap van nyitva. Belépő árak felnőtt 6 Euro, diák és nyugdíjas 5 Euro, családi jegy 13 Euro és kombinált belépő a Haydn-házzal 8,50 Euro.

A Wiener Strasse-n tovább haladva egy térre érünk, ahol két nagyon különleges épületet találhatunk.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A "Szűz Mária látogatása" zarándoktemplom építése Esterházy Pál herceg megbízásából 1715-ben kezdődött, de csak 1765-ben folytatták, végül 1803-ban szentelték fel. A templom különleges értéke az 1797-ben készült, ma is működő orgona, melyen Haydn is játszott. A zeneszerző több miséjét is ebben a templomban mutatta be először, és végül itt talált végső nyughelyet is. Az északi torony alatt található a Haydn mauzóleum, melyet Esterházy Pál építtetett 1932-ben.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A templom kívülről nem túl impozáns, de a belseje gyönyörű. Hatalmas freskó díszíti a mennyezetet, melyet két kismartoni festő, a Cristian és Wolfgang Köpp készített 1722-ben, Krisztus mennybemenetele címmel.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

Az oltárkép "Szűz Mária találkozása Szent Erzsébettel" Stefan Dorfmeister 1797-ben készült festményének másolata.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város EsterházySzorosan a templomhoz építve magasodik a Kálvária-hegy. Esterházy Pál herceg kérte fel Felix Nierig ferences szerzetest, hogy építsen keresztutat és kegykápolnát Kismartonban. Az alapkövet 1701-ben tették le, 1705-re elkészült a kőtömbökből emelt kálváriadomb, és 1707-ben felszentelték a kápolnát is.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy(A fotó az eisenstadt-tourismus.at oldalról származik.)

A kápolnába vezető széles lépcső két oldalán angyal szobrok állnak, a homlokzaton pedig az Esterházy család címere látható. Érdekessége, hogy a kis kápolna főoltára tulajdonképpen a keresztút első állomása. A barlangszerű fülkében Jézus az olajfák hegyén látható, előtte áll egy dúsan aranyozott baldachin alatt a kismartoni kegyszobor. Az 1690-ben készült, karján a gyermek Jézust tartó Madonna eredetileg Grosshöflein-ben volt. 1707-ben a kuruc csapatok támadása idején a környezetében minden leégett, de a szobor ép maradt. A csoda híre hamar elterjedt és a kegyszobrot Kismartonba vitték, ahova azóta is zarándokok ezrei érkeznek. A fából faragott, festett, öltöztetett, megkoronázott Mária balján ülő Jézus jobb kezét áldásra emeli, bal kezében pedig egy madarat tart.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A kápolnától kanyargó folyosók mentén, barlangszerű bemélyedésekben, kis kápolnákban, fülkékben láthatjuk a keresztút stációit. Átalakítások után ma 24 stáció idézi életképszerűen Jézus történetét.

A városban több helyen nagy térképeken tájékozódhatunk, Haydn útja vezet végig a város látnivalóin.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

És a végére hagytam a legfőbb látványosságot, az Esterházy kastélyt. A kastély eredete egy 13. századi várra nyúlik vissza, amelyet később újra és újra átépítettek, valamint bővítettek. Mára a kastély betekintést ad az Esterházy hercegek főúri világába, valamint színvonalas kulturális rendezvények, hangversenyek helyszíne. (A kastély érdekes története, gazdag kiállítása mindenképpen megér egy külön mesét.) :)

Legfőbb állandó kiállítása során a kastély 300 éves építéstörténetét, az Esterházy hercegek műélvezetét és életvitelét ismerhetjük meg audio guide vagy élő idegenvezető segítségével.

Új, jelenleg is megtekinthető időszaki kiállításuk Esterházy Melindáról, illetve az utolsó hercegi pár életéről szól.

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

A kastély általános nyitva tartása március 15-től november 14-ig minden nap 9 és 18 óra között, november 15-től március 14-ig pénteken, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9 és 17 óra között.

Belépő árak: kastélyvezetés felnőtt 11 Euro, kedvezményes 9 Euro, családi jegy 23 Euro. Esterházy Melinda kiállítás felnőtt 9 Euro, kedvezményes 7 Euro, családi jegy 19 Euro. Bormúzeum felnőtt 7 Euro, kedvezményes 5 Euro, családi jegy 15 Euro. Gyűjtő jegy a kastély valamennyi kiállítására felnőtt 19 Euro, kedvezményes 17 Euro, családi jegy 38 Euro.

Eisenstadt, vagyis Kismarton tehát egy bájos városka, tele látnivalóval és programokkal. A fentieken kívül van még Tűzoltó Múzeum, Burgenlandi Bormúzeum és Osztrák Zsidó Múzeum is. Meg lehet még nézni a Haydn konyhakertet, egy 17. századi zsidó temetőt, a Tartományi Galériát és a Találkozások Házát, valamint a kastélyparkban is van még látnivaló, ami most kimaradt.

Remélem kedvet kaptatok, és ha legközelebb arra jártok benéztek, vagy direkt rászántok egy-két napot, hogy bejárjátok Burgenland fővárosát!

Ausztria Burgenland Eisenstadt város Esterházy

(Az információk nagy része az eisenstadt-tourismus.at oldalról származik.)

Szintén az Esterházy család tulajdonában és kezelésében áll Fraknó vára, ahol fantasztikus időutazásban lehet részünk. Nézzétek meg azt is!

És ha szeretitek a városokat, figyelmetekbe ajánlom még Ausztriában Mariazell-t, a zarándokok kedvelt uticélját, Murau-t a fa városát, Bad Ischl-t a császár nyaralóhelyét, Hallstatt-ot a só városát, Mauterndorf-ot, ahol pár száz éve megállt az idő, és Schladmingot, ami nyáron egy kis ékszerdoboz, télen meg hatalmas síközpont. Szlovéniában pedig a határ túloldalán lévő Lendvát, ahol szintén sok látnivaló van, többek között vár is.

És ha szeretnétek értesülni az új bejegyzésekről, kövessétek a Kiránduló facebook oldalát is.

0 Tovább

kiránduló

blogavatar

Ti is szerettek kirándulni? Vonzanak a hegyek, a szurdok völgyek, a felvonók, a hegyi vasutak? Ilyenekről írok Nektek. Talán kedvet kaptok, hogy Ti is felkeressétek ezeket a csodás kiránduló-helyeket. Vagy ha már voltatok, eszetekbe jutnak az emlékek, kicsit újra átélitek őket. :)

Címkefelhő

Ausztria (97),hegy (39),Alsó-Ausztria (34),Stájerország (27),város (26),szurdok (24),várak (21),Salzburg tartomány (14),csúcskereszt (13),túraút (12),libegő (12),Szlovénia (12),Felső-Ausztria (11),barlang (11),Tátra (11),Szlovákia (11),kis-kabinos felvonó (9),vonat (9),Csehország (9),Horvátország (8),Karintia (8),vízesések (8),Salzkammergut (7),nagy-kabinos felvonó (7),Schladming (7),sikló (7),Alacsony-Tátra (7),Chopok (7),Schneeberg (6),Svájc (6),Magyarország (6),adventi vásár (6),Murau (5),Hallstatt (5),Burgenland (5),cseppkőbarlang (5),Jasná (5),fogaskerekű vasút (5),vasút (5),Isztria (4),Mauterndorf (4),Ötscher (4),Dachstein (4),Magas-Tátra (4),zarándokhely (4),Mariazell (4),Zermatt (3),Weichtalklamm (3),Puchberg (3),Bad Ischl (3),Mönichkirchen (3),Medveszurdok (3),Csorbató (3),Hochkar (3),Semmering (3),Eisriesenwelt (3),Kreischberg (3),Bécs (3),Bled (3),Werfen (3),Muggendorf (2),Cesky Krumlov (2),Eisenerz (2),Esterházy (2),Cseh-Svájc (2),Eisenstadt (2),Katschberg (2),Óbánya (2),Plitvice (2),Baranya (2),Mixnitz (2),Salzburg (2),Ramsau (2),Graz (2),Schloss Hof (2),Dalmácia (2),Aineck (2),Esterházy kastély (2),Hrensko (2),Barcelona (2),Vogel (2),sóbánya (2),Bohinj (2),Spanyolország (2),Prága (2),Mölltaler Gletscher (2),Obertraun (2),Planai (2),Lendva (2),Bohinji tó (2),Katrinberg (2),Bledi tó (2),fogaskerekű (1),Wasserlochklamm (1),Balaton (1),Palfau (1),Pula (1),Csorba-tó (1),Veszprém megye (1),Badacsony (1),Schloss Niederweiden (1),Raggaschlucht (1),Izrael (1),Rovinj (1),Hohe Wand (1),Liptószentmiklós (1),Piran (1),Porec (1),Zala megye (1),Lunz (1),Semmeringbahn (1),Eilat (1),Waidhofen (1),Máriagyűd (1),Hluboka (1),Nothklamm (1),jégbarlang (1),Baranya megye (1),Ceske Budejovice (1),Johannesbachklamm (1),arborétum (1),Hollandia (1),Zadar (1),Kisújbánya (1),Jindrichuv Hradec (1),Vintgar szurdok (1),Güssing (1),Mendlingtal (1),Petzen (1),Somogy (1),Kaposvár (1),Máré-vár (1),Nagybakónak (1),virágok (1),Miramare kastély (1),Predjama (1),Rába (1),Steinwandklamm (1),Postojna (1),Seegrotte (1),Liechtenstein (1),Raabklamm (1),Myrafälle (1),Gornergrat (1),Gornergratbahn (1),Klagenfurt (1),Hochosterwitz (1),Krka (1),tavasbarlang (1),Schilthorn (1),Gloggnitz (1),Mürzzuschlag (1),Liechtensteinklamm (1),Talbachklamm (1),Aareschlucht (1),Wörschachklamm (1),Schafberg (1),St. Wolfgang (1),Hallstatti tó (1),Gleccser expressz (1),Wolfgangsee (1),Günstner vízesés (1),Losenheim (1),Teichalm (1),Skocjan (1),Bledi-tó (1),Dobrovnik (1),Trieszt (1),Olaszország (1),Berchtesgaden (1),Maria Wörth (1),Hangar-7 (1),Trakoscan (1),Kirchberg (1),Hermannshöhle (1),Schönbrunn (1),Lackenbach (1),Trakostyán (1),Bajorország (1),Németország (1),Ljubljana (1),Riegersburg (1),Altaussee (1),Wienerbruck (1),Ötschergräben (1),Fraknó (1),Mitterbach (1),Grosseckbahn (1),St. Lambrecht (1),bencés apátság (1),Karlsplatz (1),Schlossbergbahn (1),Grosseck (1),Würflach (1)

Utolsó kommentek

Utoljára kommentelt bejegyzések