Ma is szerzetesek által lakott a bakonybéli monostor, ezért csak egy része látogatható. A nagyobb része. Érdemes betérni, mert többféle látnivalót kínálnak nekünk. A gyönyörű barokk templom mellett kiállítás, műhelyek, gyógynövényes kert és arborétum is van. Az ajándékbolt pedig igazi kincseket és finomságokat rejt. Bakonybél ékessége a főutcán álló Szent Mauríciusz Monostor, mely 1000 éves történelemre tekint vissza. Túrázás közben jól esik itt megpihenni egy kicsit, elmélkedni, megnyugodni, más impulzusokat magunkba szívni. Röviden bemutatom, de meg kell nézni élőben is. Egészen más, mint a fotelből. Tartsatok velem!

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Hol található? Magyarországon, Veszprém megyében, Bakonybél település központjában. Térképen ITT.

Ha Bakonybél meg van, ott már nem lehet eltéveszteni. A közelben több helyen találni parkolót is.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A bakonybéli völgyben 1000 éve élnek szerzetesek, lakóterüket monostornak nevezik. A monostor középpontja a templom, életük középpontja Jézus Krisztus. Közösségben élnek, apát és Regula vezetése alatt. A monostori közösség nem sokaság, hanem egy szív és egy lélek. A monostori élet modellje az ősegyház közösségi élete.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A ma is álló templom alapkövét 1750-ben rakták le, felszentelésére 1754-ben került sor. A templom teteje, a monostor és a falu 130 háza azonban 1780. július 30-án, egy vasárnapi napon keletkezett tűzvészben (egyesek szerint szándékos gyújtogatás következtében) teljesen leégett, majd a tető nélküli templomot – a falakat és a boltozatot – egy roppant zápor augusztus 21-én teljesen eláztatta, az épület életveszélyessé vált. A felújítási munkálatokkal csak 1782 novemberében lettek kész. Az épület külső formája, (melyet az 1758-ban készült oltárképen megörökítettek), az évszázadok folyamán nem sokat változott. 

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Hétköznap csak a templom előterébe lehet bemenni, de a rácson keresztül azért meg tudjuk csodálni a belső teret is.

A templomot a felújításakor modern, mégis ide illő bútorokkal rendezték be, mert az eredeti barokk bútorzat még a 60-as években elkerült innen.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Az épület belső kialakítása meglehetősen egyszerű. Legfőbb dísze a Polinger Ignác pápai festő által 1758-ra elkészített főoltár. A kompozíció három részre osztott. A kép alján az alapító Szent István és Boldog Gizella királyné térdel, kezükkel a béli monostor és a templom épületére mutatnak. A középső mezőben, a felhőkön Szent Mauríciusz, a templom védőszentje áll dárdával és zászlóval a kezében, mögötte katonái, vértanútársai sorakoznak. Az oltár legfelső részében Szűz Máriának a mennyek királynéjává koronázását látjuk. Az oltárkép két oldalán Szent László király és Szent Imre herceg szobra áll, az oszlop talapzatán pedig a négy evangelista ül. 

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A főhajó két oldalán egy-egy mellékoltár épült. Tőle balra a Mária-oltár, amelynek festményén Szűz Mária látható, amint lábával a bűnt jelképező kígyó fejére tapos. A másik oldalon a rendalapító Nursiai Szent Benedek alakja áll, kezében tartva a rend szabályzatát, a Regulát. A hajó jobboldali falán függő festmény azt a jelenetet ábrázolja, amikor István király és Gizella királyné Szent Gellértre bízza Imre herceg nevelését. Krepp Frigyes győri festő műve. A hajó bal oldali falának utolsó képe a leghíresebb, id. Dorffmeister István alkotása 1779-ből. A Szent Család Jeruzsálemből Názáretbe való visszatérését ábrázolja.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A templom mellett, jobb oldalon van a bejárat a többi látnivalóhoz.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Az apátság udvarán az épületekkel körülvéve kis gyógynövénykert és egy labirintus fogad bennünket. A labirintus, mint szimbólum, mintegy 5000 éves múltra tekint vissza. Eredetileg temetkezésekhez kapcsolódott, majd a halálból való újjászületés jelképeként jelent meg, mítikus jelentést hordozott és a termékenység kultuszok részévé vált. A középkorban a bűnbánat és az üdvözülés útját szimbolizálta. A labirintus egy bejárattal és egy középponttal rendelkezik. Nem rejtvény, amely megfejtésre vár, hanem egy nehezen átlátható útvonal, melyet végig kell járnunk. Az útvonal arra hív, hogy tegyük félre a tudatosságunkat, az akaratunkat és bízzuk rá magunkat a vonalvezetésre.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Ez a forma egy középkori labirintus, negyedekre oszlik, de az útvonal váltakozva negyed- és félköröket ír le, az egyik negyedből a másikba lép, majd visszatér. Ilyeneket láthatunk a gótika templomaiban. A keresztes hadjáratok korának székesegyházaiban a labirintus a jeruzsálemi zarándokút szimbóluma, a bűnbánat és az üdvözüléshez vezető út.

Ha van kedvetek elmerülni egy kicsit, akkor menjetek végig rajta. Érdekes!

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A labirintus melletti épületben szépen összerakott kiállítást nézhetünk meg.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A kiállításon bepillanthatunk a monostor életébe, ott lakó szerzetesek egy filmen mesélnek életükről, mindennapjaikról. Olvashatunk a bakonybéli monostor alapításáról, történetéről, miközben egyházi ereklyéket és kincseket is megnézhetünk.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Nagy térképen átnézhetjük hol működtek, és hol működnek még ma is monostorok. Aktív bencés monostorok működnek Győrben, Pannonhalmán, Bakonybélben, Tihanyban és Tiszaújfaluban.

Sárga vonallal jelezték a térképen a Camino Benedictus zarándokutat, ami Tihanyt és Lébényt köti össze. Az út hossza összesen 262 km és 7 szakaszból áll. Tihany - Nagyvázsony - Városlőd - Bakonybél - Bakonyszentlászló - Pannonhalma - Győr - Lébény.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A labirintus és a kiállítás után pedig sétálhatunk tovább a monostor udvarán, kis táblák is mutatják, hogy mit merre találunk.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A műhelyek előterébe itt lehet bemenni, ahonnan egy-egy üvegablakon keresztül látható a műhely és a benne folyó munka (hétköznap).

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Két műhely van, az egyik a könyvkötő.

A perjeli napló tanúsága szerint már az 1830-as években is működött könyvkötészet a monostor falain belül. Feltehetően belső megrendelésre, Pannonhalmára és Bakonybélbe javítottak és készítettek könyveket az akkori mesterek. Az 1998-as újrainduláskor ismét elkezdődött a könyvkötés a műhelyben, ahol a mai napig hagyományos, kézi könyvkötészeti eljárással készülnek oklevelek, folyóirat kötések, könyvjavítások, bőrkötések, és könyvkötő kézműves foglalkozásokat is tartanak.

A műhely egyik legrégebbi eszköze egy 19. századi, Lipcsében készült kerekes vágógép, amely lehetővé teszi vastagabb munkadarabok körbevágását is elektromos áram használata nélkül.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A másik egy bronzműves műhely. Itt különböző népek (pl. magyar, orosz, ír, etióp és kopt) kultúrájához tartozó ötvösművészek alkotásairól készítenek másolatokat. A műtárgymásolatok nagyobbik része öntvény, kisebbik része veret. A nemes másolatok jellegzetes tárgycsoportjai: mellkeresztek, fali- és talpas keresztek, körmeneti keresztek, valamint plakettek és fémikonok.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A műhelyek mögött gyógynövényes kert, itt elől rengeteg levendula bokorral, de sajnos mire én mentem már leszüretelték a virágokat.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A monostor 1830 körül telepített történeti kertje egyedülálló műemléki és természetvédelmi érték, számos védett növény és állat lakóhelye. A fallal körülvett szerzetesi park természetes határa a Gerence patak.

Az arborétum bejárásához két útvonalat is választhatunk, van egy rövidebb, 400 méteres, melyet kb. 15 perc alatt járhatunk be, illetve egy hosszabb, 900 méteres, amire számoljunk legalább fél órát. 

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Az arborétum fái, bokrai mellett kis táblák mutatják, hogy mi micsoda. Nagy táblákon pedig a bencés közösség történetéről, a magyarországi bencésekről és a bakonybéli monostor történetéről olvashatunk röviden. Aztán az útvonal másik vége felé még bemutatják a Bakony élővilágát, a növényeket és az állatokat is.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A bencés rend alapítója Szent Benedek volt, aki eredetileg Rómában tanult, de tanulmányai befejezése előtt - megundorodva az ottani erkölcstelen élettől - visszavonult. A hagyomány szerint 529-ben a Cassinum hegyen telepedett le és ott alapította meg monostorát. Ennek a közösségnek írta a szabálykönyvét, a Regulát.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A zöld alagút egy kis filagóriához vezet. Itt az erdő "csendjében" jól lehet elmélkedni a világ nagy dolgairól, vagy csak a sajátjainkról. Esetleg meg is oldani egy-két problémát feladatot. :-)

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A "bencés" ("benedictinus") elnevezés csak a 17. században jelent meg. Ekkor azonban még nem egységes szerzetesrendet jelölt, hanem csak azokra a monostorokra vonatkozott, melyek Szent Benedek Regulája szerint éltek. A 19. század végén XIII. Leó pápa hozta létre a Bencés Konföderációt, amely összefogja a különféle bencés monostor csoportokat. A bencés monostorokra azonban mind a mai napig a nagyfokú önállóság jellemző, központosított szervezet helyett az egyes közösségek szövetségi rendszerben léteznek.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Az arborétumban megtaláltam a kerti ribizli vadon termő változatát. A havasi ribizke hegyvidéki, alhavasi növény, bükkösökben, szurdokerdőkben, erdőszéleken lehet találkozni vele. Termése állítólag ehető, bár ízetlen.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A bencés szerzetesség 996-ban jutott el Magyarországra, amikor Géza fejedelem monostort alapított a bencés szerzetesek számára Szent Márton tiszteletére. A monostort 1002-ben Szent István király gazdag birtokadománnyal látta el. Az 1500-as években Tolnai Máté apát a magyarországi bencés apátságokat szövetségbe tömörítette, melynek főapátsága Pannonhalma lett. A virágzó kolostori életnek a török hódítás vetett véget, 1586-tól Pannonhalma is végvár lett.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

1639-ben sikerült újraindítani a rendet, aztán 1786-ban II. József föloszlatta az egész magyar bencés kongregációt. I. Ferenc császár állította vissza 1802-ben azzal a feltétellel, hogy a szerzetesek gimnáziumi tanítást vállalnak.

1948-ban a kommunista rezsim a rend gimnáziumait, majd 1950-ben a rendházait is államosította, csak a rendszerváltás tette újra lehetővé a bencések működését.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A bakonybéli Szent Maurícius bencés monostort Szent István király 1018-ban alapította. A templom alapkövét 1750-ben tették le, majd felépült a kolostor is. A 19. századtól kulturális központtá alakult a település, miután ide helyezték a bencés rend novíciusait, a bölcsészeti tanfolyamot és a rendi tanárképzőt. 1950-ben a bencéseknek el kellett hagyniuk a kolostort, mely ezután szociális otthonként működött. A rendet 1998-ban alapíthatták csak újra. A közösség azóta folyamatosan működik, igyekszik folytatni a hagyományokat, óvni az örökséget.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A monostorok kivételes szépségű, szimbolikus erővel rendelkező helyeken épültek, melyek távol esnek a társadalmi központot jelentő városoktól. A rendházak szorgalmas életéhez hozzá tartozott a földművelés, állattenyésztés és a kertészkedés is. A kertekben a gyümölcsfák és zöldségek mellett gyógynövényeket is termesztettek. Az uralkodói támogatásnak köszönhetően a bencések monostorai nagy földekkel rendelkeztek, melyek művelését a helyi lakosság segítségével, és nem kizárólag önerőből végezték.

A bakonybéli tájképi kert létrehozása Guzmics Izidor apát nevéhez fűződik, melynek mintájául Pannonhalma kertje szolgált. A faállomány nagy része Pannonhalmáról érkezett, de szinte az ország minden részéből hoztak ide növényeket. A kertben meleg- és hidegágyakat, faiskolát is létesítettek. A park végében halastó is volt, a szórt utak mentén saját készítésű bútorok voltak kihelyezve. Miután kiépítették a vízvezetéket, a parkban szökőkút is volt. Az államosítás után a parkot elhanyagolták, az épületek elpusztultak, csak az elmúlt húsz évben kezdtek újra gondoskodni a parkról, üzemeltetik a gyümölcsöst, a gyógynövény- és fűszerkertet.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

A monostor hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között látogatható. 

Belépő jegy árak (2022):

  • teljes árú 1600 Ft
  • kedvezményes 1290 Ft
  • családi jegy 4990 Ft

A belépő jeggyel végig lehet nézni a barokk templom előterét, a kiállítóteret, a vetített filmet, a gyógynövényes padlást, a gyógynövény bemutató kertet, az arborétumot, a műhelyeket és végig járhatjuk a labirintust.

Az ajándékboltban elsősorban monostor saját termékeit értékesítik. Ezek egy része a saját konyhán, műhelyekben készül, míg másik részét partnereink segítségével állítják elő. Megtalálhatók itt a pannonhalmi és tihanyi Bencés apátságok termékei, valamint helyi kézművesek portékái is. A kávézóban a kávén kívül van gyógynövényes forrócsoki, valamint saját gyógynövény keverékekből készült tea és szörp is. 

Fizetni bankkártyával és SZÉP kártyával is lehet.

Magyarország Veszprém megye Bakonybél múzeum arborétum

Remélem kedvet kaptatok a monostor meglátogatásához és ha Bakonybélen vagy a környéken jártok, túráztok, ide is betértek. Persze a Pannon Csillagda (főleg a gyerekeknek) sokkal nagyobb élmény. :-D

Ha szeretnétek értesülni az új bejegyzésekről, kövessétek a Kiránduló facebook oldalát is. Ott lehet kommentelni, és a saját élményeket is szívesen olvasom! 

Az információk nagy része a kihelyezett táblákról, valamint a következő weboldalakról származik: bakonybel.hu, bakonybel-monostor.hu.